Featured

Performance Marketing

Performance marketing, eller på norsk resultatbasert markedsføring kan sees på som det motsatte av tradisjonell markedsføring og massekommunikasjon. I massekommunikasjonen ligger fokus på å nå ut til flest mulig, mens i performance marketing ligger fokus på å treffe hver enkelt forbruker med individuelt tilpasset budskap. I performance marketing foregår markedsføringen …

Featured

Betalt søk vs. organisk

Hver dag gjøres det ca. 30 millioner googlesøk i Norge. Hver og en av de som er aktive på nett gjør i gjennomsnitt 6,2 søk i Google i løpet av en dag. Søkene utgjør et enormt potensielt marked og viktigheten av å være synlig i søkeresultatene er avgjørende for mange …

Featured

Nettbutikk på 30 dager

Som avsluttende og siste del av valgemnet digital markedsføring på Høyskolen Kristiania, fikk vi i eksamensoppgave å sette opp og lansere en fullt fungerende nettbutikk. Vi har selv måtte velge hvilke produkter og tjenester som skal selges i nettbutikken, samt hvordan distribusjonen skal foregå. På 30 dager har jeg og …

Featured

Hva er Growth Hacking?

Hvordan bør man jobbe for å få en en virksomhet til å vokse raskere? Flere av verdens største tech-selskaper bruker Growth Hacking for å skape vekst, og mange nykommere følger etter. Growth Hacking er et uttrykk som først ble presentert av Sean Ellis i 2010. Det er en prosess hvor …

Featured

IKEA og FNs bærekraftsmål

Jeg er nå i gang med neste modul i valgemnet digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Modulen heter sosial kommunikasjon – i et bærekraftperspektiv, og holdes av Cecilie Staude. Sammen med henne skal vi lære om temaer som sosiale medier, forbrukertrender, endring i medievaner og kommunikasjon- og kanalstrategier. Som en del …

Featured

Refleksjonsnotat

Forventningene mine til valgemnet digital markedsføring har vist seg å være noe helt annet enn hva faget egentlig dreier seg om. Før semesterstart forventet jeg å lære det mest grunnleggende om hvordan man bruker Google Ad, hvordan man optimaliserer hjemmesider og hvordan man får mest ut av annonsering på sosiale …

Featured

Min digitale hverdag

I 2008 opprettet jeg min Facebook-profil. Den gang brukte jeg digitale flater forholdsvis lite, da jeg sjekket Facebook på PC en gang om dagen eller sjeldnere. Det var først da jeg fikk min første smarttelefon i 2010 at min bruk av digitale plattformer for alvor begynte å ta seg opp. …