Hvordan bør man jobbe for å få en en virksomhet til å vokse raskere? Flere av verdens største tech-selskaper bruker Growth Hacking for å skape vekst, og mange nykommere følger etter. Growth Hacking er et uttrykk som først ble presentert av Sean Ellis i 2010. Det er en prosess hvor man fokuserer på å eksperimenterer for å finne de smarteste og mest effektive metodene for å skape vekst i en virksomhet. Disse eksperimentene involverer ikke bare markedsføring, men kan også brukes i andre deler av virksomheten som blant annet produktutvikling og salg. Denne måten å jobbe på er spesielt tilpasset nyoppstartede bedrifter med begrenset økonomi og få ressurser.

Hvordan fungerer Growth Hacking?

Growth Hacking er datadrevet markedsføring som baserer seg på hyppig eksperimenterering av kampanjer og markedsstrategier. Datadrevet markedsføring vil si at man tester, samler og analyserer data basert kundens digitale atferd, og deretter tar i bruk denne kunnskapen i markedsføringen. Man må kontinuerlig kjøre hypotesetester på tvers av hele kundereisren og analysere resultatene for å finne ut hvor man skal treffe målgruppen med rett budskap til rett tid. Dette resulterer i at man ser hva som fungerer og man får vite hvor man bør investere pengene sine.

Det å legge en 12 måneders plan basert på magefølelsen og håpe på at det går bra, den tiden er over

Lars Bratsberg

Growth Hacking er en kreativ og annerledes måte å jobbe på, men samtidig veldig prosesstyrt, sier Lars Bratsberg i Markedsføringspodden. Det er ofte svært definerte steg i en prosess, der man hele tiden må dokumentere feilene på lik linjen som de gode løsningene. Det hele handler om å jobbe innovativt ved å prøve og feile. Teste og utvikle nye verktøy, og rett og slett tenke utenfor boksen.

Bedrifter med strenge og detaljerte markedsplaner og strategier, kan bremse arbeidsprosesser som Growth Hacking. Bedrifters kultur og styringsprosesser kan derfor være avgjørende for å få gjennomført prosessene. Tradisjonelle bedrifter kan ha arbeidsprosesser som er så innarbeidet at det kan bli vanskelig å få Growth Hacking til å fungere. Det er derfor viktig å skjønne hvilke «up-side» Growth Hacking kan gi bedriften. For å få Growth Hacking til å fungere, er det viktig å gi den plass, og kanskje la den spille på andre toner enn det organisasjonen vanligvis gjør.

Hvem bruker Growth Hacking?

Vi kan liste opp alle de største tech-selskapene i verden, alle bruker Growth Hacking. Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, har uttalt at Amazon er et resultat av all testingen de gjennomfører. Facebook, Spotify og Google er andre bedrifter som aktivt bruker Growth Hacking. De kjennetegnes ved at de aldri hviler, de ser hele tiden fremover og er med på å skape utvikling. Finnes det nye metoder? Hvordan tenker og handler vi som forbrukere? Og hvordan kommunisere man best til neste generasjon?, er spørsmål disse selskapene jobber kontinuerlig med.

52% av Forbes 500 selskapene er borte etter 15 år, og de nye selskapene kjennetegnes ved at de vokser raskt gjennom bruk av Growth Hacking. I dag må man være fremoverlent og innovativ for å overleve. Man er avhengig av å kunne snu seg rundt raskt og være endringsvillig. Man bør hylle de som tørr å feile og ikke vegrer seg for å hoppe ut i det ukjente. Ser man til Norge og norske selskaper, har mange mye å lære av de som er gode på Growth Hacking. Prosessene er ofte for omfattende og forankringsjobben i store selskaper er tidkrevende. Dette kan føre til at startups og små gründerbedriften raskt kan gjøre det bra og ta markeder ved å aktivt bruke Growth Hacking. Teste, prøve og feile. Kundeinnsikt er makt i dagens samfunn.

Kina er et eksempel på et land der utviklingen har skutt i himmels de senere årene. Mye av grunnen er Growth Hacking. Kina har lært av vesten at det er lov å feile, noe som i utgangspunktet er lite akseptert i kinesisk kultur. Resultatene de skaper er enorme og utviklingen i Kina har aldri skjedd raskere.

Hvordan bør man implementere Growth Hacking i en virksomhet?

Growth Hacking må satses på fra toppen i organisasjonen. Man trenger en sjef eller et styre som er nysgjerrig og ønsker å satse. Det viktigste er å komme i gang med testingen, sier Lars Bratsberg i Markedsføringspodden. Klarer man å kjøre 10 eksperimenter i uken, er man kommet godt i gang. Erfaring tilsier at det tar tid å innarbeide nye prosesser i et selskap, man bør derfor ikke sette for høye mål i starten. Det viktigste er at man starter testingen. Feiling er en del av prosessen. Det er viktig å prøve og feile mye når man tester, for å vite at man sitter igjen med de beste verktøyene der ute.

Er målet ditt å konvertere salg i en nettbutikk, blir det viktig å få opp mange ideer på hvordan man kan gjøre det. Neste steg blir å rangere ideene. Deretter bør en skrive ut en hypotese for den beste ideen som er målbar, før du går i gang med testing av ideen. Etter å ha testet den første ideen, er det tid for å evaluere dataene man sitter igjen med. Hva var bra og hva var dårlig? Deretter kan man gå i gang med testing av neste ide. Det viktigste er som sagt at man tester ut ulike ideer og metoder.

Tips på veien til deg som skal utvikle en Growth Hacking tankegang:

  1. Utvikling – Verden er stadig i forandring og for å være aktuell med de beste verktøyene, må man henge med i utviklingen og gjerne også tørre å tenke noen steg lenger frem. Stopp aldri opp og tenk at nå er det «godt nok».
  2. Nysgjerrighet – Vær nysgjerrig på verden rundt deg, på konkurrenter og hva de store selskapene rundt om i verden gjør.
  3. Test, feil og lær – Testing og feiling er nødvendig for å komme frem til de beste løsningene. Jo mer du tester, jo mer lærer du.
  4. Dokumenter og evaluer – Man lærer mye av å evaluere prosessen underveis. Dokumentasjon vil sikre fremdrift og utvikling.


Om du har litt tid til overs anbefaler jeg at du ser denne videoen hvor Sean Ellis forklarer hvordan man gjør suksess med Growth Hacking:

Sean Ellis talks about the 3 stages of Growth Hacking Success
– Erling AalvikKilder:

– Inboundbloggen.no – Jørgen Andreassen: «Hva er datadrevet markedsføring?»

– Kult byrå – Vilde Serina Brunvoll: «Growth Hacking: 100 små eksperimenter fremfor én stor kampanje»

– Markedsføringspodden Episode 40: «Growth hacking med Lars Bratsberg»

– Neil Patel: «Growth Hacking Made Simple: A Step-by-Step Guide»

– Optimizely – «Growth Hacking»

– Quicksporut – «Definitive Guide to Growth Hacking»

– Youtube: «What is Growth Hacking? (Drop Box Example)«

– Youtube: «Sean Ellis talks about the 3 stages of Growth Hacking Success«


– Bilde: Hentet fra pixabay.com

One Comment

  1. Du skriver veldig gode innlegg! Jeg liker flyten du har i teksten din, og oppbygning på både setninger, avsnitt og teksten som en helhet er veldig god. Jeg liker også at du bruker forskjellige tekstelementer som markerte sitater og nummererte lister, det gir teksten liv og et fint visuelt uttrykk.

    Veldig bra jobba 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *