Er bedriften du jobber hos god til å sette tydelige og motiverende målsettinger? OKR er et enkelt målstyringsverktøy som er lite utbredt i Norge, men brukes av verdens mest vellykkede bedrifter. Styringsverktøyet brukes til å sette og følge opp målsettinger strategisk og effektivt. Det hjelper bedrifter med å holde fokus og jobbe med de riktige arbeidsoppgavene til enhver tid. Det bidrar også til bedre internkommunikasjon og en felles forståelse blant de ansatte for hva bedriften ønsker å oppnå.

Hvordan bruker du OKR?

OKR står for Objective and Key Results og skal gi deg svar på to ting:
1. Objective (heretter mål): Hva ønsker du å oppnå? – Det overordnede målet.
2. Key Results (heretter delmål): Hvordan har du tenkt til å klare det? – Delmål.

Hvordan drar du best nytte av OKR? Før du setter opp målet og tenker hvordan du skal komme dit du ønsker, er det et element som er vesentlig, sier John Doerr i videoen nedenfor.

Why?: Hvorfor er det viktig for deg å oppnå dette? – Formålet med hvorfor du vil komme dit du ønsker.

Why the secret to success is setting the right goals | John Doerr


Vær ambisiøs når du setter deg mål

I boken «Measure what matters» av John Doerr, kommer det frem tre hovedingredienser for hvordan du bør implementerer OKR:

1. Velg et dumdristig mål
Når du velger ett mål, må du sørge for at det er riktig for hele bedriften. Setter du målet urealistisk høyt kan det føre til at de ansatte ikke tror det er gjennomførbart og mister motivasjonen. Setter du målet for lavt, går du glipp av eventuelle fordeler og muligheter som du kunne fått ved høyere ambisjoner. Du bør derfor sette et passe ambisiøst mål som er inspirerende og konkret, og som de ansatte i bedriften din tror er mulig å oppnå. Selv om du kanskje ikke oppnår det, vil du likevel oppnå langt mer enn om du ikke hadde valgt riktig mål eller om ikke hadde valgt noe mål i det hele tatt.

«If you sets your goals to ridiculously high and It’s a failure, you will fail above everyone else’s success»

James Cameron


2. Kvalitative og kvantitative delmål
Key results er delmål på veien. De forteller deg hvordan du skal oppnå det overordnede målet og indikerer om du er på riktig vei. Du bør ha 3-5 delmål for hvert hovedmål, og helst en miks av kvalitative og kvantitative delmål. Gode delmål bør ifølge John Doerr være SMART-mål; spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet. Det vil derfor være enklere å vite når du har oppnådd delmålene. Nedenfor kan du se hvordan du setter opp OKR på en god måte:

3. Måling av resultater
For å kontrollere at du er på riktig vei mot å nå målet, er det viktig å evaluere delmålene jevnlig underveis. Dette kan enkelt gjøres ved å sette en karakter på hvert delmål som representerer hvor nær du er å gjennomføre delmålet. Her kan du enten sette en score fra 1-10, prosentvis eller grønt – gult – rødt. Dersom du ligger på 70-90%, bør du forsette i samme spor. Ligger du på 30-70%, bør du legge en reserveplan. Ligger du på 0-30%, bør du ta i bruk reserveplanen og rette opp i problemene eller bytte ut gjeldende delmål. Oppnår du stadig 100% på delmålene, har du mest sannsynlig satt målene for lavt. Ideelt sett bør delmålene være utfordrende nok til at du aldri oppnår 100%, men at du likevel gjør store fremskritt.

Positive effekter av OKR

Det er flere grunner til at man bør ta i bruk OKR. Her er noen av dem:
– Bedre struktur
– Strategien til bedriften blir tydelig
– Ansatte vil lettere forstå hva som er viktig, som igjen gir mening til jobben de gjør
– Øker engasjement, fokus og gjennomføringskraft hos de ansatte
– Ansatte vil alltid vite hvordan de ligger an i forhold til målene

Implementert av Google

OKR ble skapt av med-grunnlegger og adm. dir. i Intel Andrew Grove i 1968. OKR var en utvidelse av modellen til Peter Drucker: MBO, Management by objectives. John Doerr kom til Intel i 1974 og lærte OKR av Grove. Etterhvert ble Doerr en av investorene i Google og introduserte OKR for Googles grunnleggere Larry Page and Sergey Brin i 1999. Da var det bare 30 ansatte i selskapet som holdt til i en garasje. Målstyringsverktøyet ble implementert og brukes fortsatt av Google i dag. OKR brukes også av andre store og vellykkede selskaper som blant annet Samsung, Spotify, Netflix, Facebook og Amazon. I Norge brukes OKR av Finn.no, Telia og Schibsted.

Egne erfaringer fra toppidretten

Som tidligere toppidrettsutøver med flere år på junior- og rekruttlandslag i skiskyting er jeg vant til å sette meg tydelige og motiverende mål. Jeg kjenner ikke til OKR fra før, men jeg har brukt lignende metoder til å sette og følge opp mine målsettinger.

Før oppkjøringen til ny sesong startet jeg alltid med å sette meg mål om hva jeg ønsket å oppnå. Som du ser nedenfor, har jeg i dette eksempelet satt meg mål om vinne sesongens europa-cup sammenlagt. For å klare det måtte jeg redusere min langrennstid med 30 sek i snitt til topp 3 og jeg måtte ha en treffprosent på minimum 90%.

Egen modell

I oppkjøringen før sesongen hadde jeg flere delmål, blant annet å trene 850 timer fysisk og skyte 15 000 skudd. For å oppnå disse delmålene hadde jeg mange detaljerte og spesifikke arbeidsoppgaver som jeg måtte gjennomføre. I tillegg hadde jeg en evalueringsrunde etter hver eneste treningsøkt hvor jeg analyserte hva som var bra og hva som kunne bli bedre. Denne prosessen gjorde at jeg hadde kontroll på hvor jeg lå an til enhver tid og visste hvordan jeg skulle ta tak i neste utfordring. Selv om noen av mine delmål var kvantitative, gjennomførte jeg likevel alle treningsøkter med fokus på høy kvalitet.

Formålet med mine målsettinger og grunnen til hvorfor jeg holdt på med skiskyting var fordi det var min lidenskap. Det å være i aktivitet, konkurrere, utvikle meg, sammen med mestringsfølelsen det gav meg, var ubeskrivelig. Denne følelsen var det som gav meg motivasjon til å gjennomføre all treningen som måtte til for å oppnå mine mål. Nedenfor har jeg laget en model som beskriver min tankegang rundt det å sette seg mål. Denne metoden for målsetting vil jeg ta med meg videre inn i arbeidslivet.

Egen modell– Erling Aalvik
Kilder:

– Forbes: John Doerr

– Inevo – Karl Philip Lund: «OKR – et system for gjennomføring» – 2018

– Ledernytt – Turid Torbergsen: «Suksesskriterier for å nå mål»

– «Measure what matters» av John Doerr – 2018

– Perdoo: «The ultimate guide to OKR»

– Video, 17. September 2018: «Measure what matters by John Doerr – Core message»

– Video, 2. juli 2018: «Why the secret to success is setting the right goals – John Doerr»

5 Comments

  1. Pingback: OKR – Strategisk og effektiv måloppnåelse | DIG2100 (2103)

  2. Pingback: Kommentar til OKR – Strategisk og effektiv måloppnåelse av Erling Aalvik | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *