Forventningene mine til valgemnet digital markedsføring har vist seg å være noe helt annet enn hva faget egentlig dreier seg om. Før semesterstart forventet jeg å lære det mest grunnleggende om hvordan man bruker Google Ad, hvordan man optimaliserer hjemmesider og hvordan man får mest ut av annonsering på sosiale medier. Det jeg møtte i første forelesning var noe helt annet, men veldig spennende og interessant.

Professor Arne Krokan som er foreleser i valgemnets første modul, har den første måneden dette semesteret, tatt oss med gjennom ulike temaer innenfor digital økonomi og forretningsmodeller. Han har lært oss hvordan samfunnet har utviklet seg de siste tiårene, og hvordan innovative og disruptive teknologier som f.eks. kunstig intelligens og 3D-printing for alvor vil gjøre sitt inntog i verden i årene som kommer. Noe som betyr at samfunnet og måten vi lever på vil endre seg.
Krokan har også vist oss nye måter for hvordan vi mennesker kan tilegne oss læring ved bruk av digitale verktøy. Et eksempel på det er øreplugger som oversetter språk direkte. Når noen snakker til deg på et annet språk vil ørepluggene automatisk oversette og gjenfortelle til deg på ditt eget språk. Lignende og andre digitale verktøy kan brukes på flere området i samfunnet og vi kan lære ting mye raskere enn før.

I forelesningene til Krokan har vi blant annet fått estimert at over halvparten av jobbene mennesker gjør, vil erstattes av roboter. Ved hjelp av kunstig intelligens gjennom maskinlæring vil roboter kunne gjøre de samme oppgavene som mennesker gjør, og noen oppgaver til og med bedre. Arbeidsoppgaver som å steke burgere på gatekjøkken, vaske hotellrom eller kjøre bil er eksempler på oppgaver som allerede blir gjort av roboter i dag. Man kan derfor tenke seg hvor mange jobber som kommer til å forsvinne til fordel for kunstig intelligens i fremtiden. Konsekvensene av dette vil både være positive og negative for samfunnet. Positivt med tanke på at det kommer til å effektivisere og forbedre måten vi arbeider på. I tillegg vil bedrifter redusere store kostnader ved å bytte ut mennesker med maskiner. Den negative siden ved dette vil bli arbeidsledigheten. Når maskiner overtar, vil mange mennesker, spesielt de menneskene uten høyere utdanning miste jobbene sine. Spørsmålet blir derfor om vi utrydder oss selv ved å ta i bruk kunstig intelligens og roboter? Selv om menneskelig arbeidskraft kan erstattes av maskiner, tror jeg vi vil vi finne nye arbeidsmetoder og opprette nye arbeidsplasser i fremtiden. For noen må jo følge opp at robotene gjør det de skal. 

Som en del av kurset, utfordret Krokan oss til å skrive faglige blogger hvor vi har skrevet innlegg om temaer innenfor digitalisering og digital markedsføring. Jeg personlig har hatt godt utbytte av å skrive en blogg. I starten var det skummelt som student å skulle legge ut selvproduserte innlegg på en offentlig plattform om temaer jeg kunne lite om fra før. Resultatet av å skrive egen faglig blogg har fått meg til å sette meg godt inn i faget og tilegnet meg den kunnskapen jeg trenger for å skrive gode blogginnlegg og møte forberedt til å delta aktivt i forelesningene til Krokan. Det har rett og slett gjort at jeg har lært smartere.

Et av de viktigste budskapene Krokan har kommet med, er at han har gjort oss oppmerksom på at vi som studenter må forberede oss på det som kommer av digital transformasjon for å være de mest kvalifiserte til å jobbe med digital markedsføring i fremtiden. For meg personlig vil den digitale utviklingen bety at jeg må holde meg oppdatert og tilegne meg ny kunnskap innen fagfeltet, slik at jeg raskere kan endre arbeidsprosesser når det digitale implementeres i samfunnet. Å være endringsvillig vil være nøkkelen for fremtidig suksess.

Takk til Arne Krokan for innholdsrike og spennende forelesninger i digital økonomi og forretningsmodeller. I neste modul skal Cecilie Staude forelese i sosial kommunikasjon, hvor det blir nye temaer jeg skal blogge om. Jeg gleder meg!


– Erling Aalvik

2 Comments

  1. Pingback: Refleksjonsnotat | DIG2100 (2103)

  2. Det varmer et studentassistenthjerte at blogginnleggene har gjort deg mer forberedt til timene og ført til smartere læring! Det virker som du har lært utrolig mye i denne første delen av kurset, og du refkelterer godt rundt hvordan disse temaene vil påvirke arbeidslivet fremover.

    Masse lykke til videre i neste modul av kurset:D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *