Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell er en konseptuell struktur for hvordan et selskap opererer, tjener penger og hvordan de skal nå sine målsettinger, ifølge Feedough. Man kan derfor si at forretningsmodellen fungerer som en strategisk navigasjon, hvor man stadig må justere seg for å optimalisere driften av selskapet. En forretningsmodell kan brukes til å kartlegge blant annet selskapets arbeidsprosesser, ressursbruk, samarbeid, konkurrenter, kunder, salgsstrategier og hvilken verdi produktet eller tjenesten skaper for kunden.

«Banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere vil ofte forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte».

Innovasjon Norge


Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) er en forretningsmodell skapt og utviklet av Alexander Osterwalder i samarbeid med Ylves Pigneur. BMC selges nå via Osterwalder sitt eget selskap, Strategyzer. på nettsidene til Strategyzer kommer det frem at over 5 millioner bruker forretningsmodellen. Innovasjon Norge forklarer BMC som et verktøy bestående av ni komponenter, hvor hver av komponentene hjelper bedriften med å skape verdi både for kunden og seg selv.

BMC er en dynamisk plan, som må endres i takt med ny kunnskap, ny teknologi, tilgang til nye ressurser osv. for å tilfredsstille bedriftens og kundens behov. Under kan du se en video av hvordan BMC fungerer.

BMC – laget av Strategyzer


Business Model Canvas – 9 komponenter

1. Kundesegmenter – Hvem har behov for det bedriften skal selge?
Før man skal markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste, må man segmentere forbrukermarkedet. Når markedet er segmentert, må man definere målgruppen man ønsker å rette markedsføringen mot. Her ønsker man å treffe de som ønsker å kjøpe det man tilbyr, og som ser verdien ved bruken av det.

2. Verdiløfte – Hvilket løfte er det bedriften kan komme med som gir kundeverdi?
Kunder som kjøper et produkt eller en tjeneste har som oftest et problem de ønsker å løse. Verdiløfte er med på å skape trygghet for kunden i en kjøpssituasjon og det forklarer hvilket problem verdiløfte kan være med på å løse for kunden. Det er viktig at kunden skjønner hvilken verdi det skaper og hvordan det kan hjelpe dem.

3. Kanaler – Hvor skal man kommunisere med kundene?
For å nå kundene må man treffe med markedskommunikasjonen. Derfor må man være tilstede i de kanalene målgruppen befinner seg og man må kommunisere på et språk de forstår. I kommunikasjonen må det tydelig komme frem hva produktet er, hvor man får kjøpt det og hvilket behov det dekker.

4. Kunderelasjoner – Hvilken relasjon skal bedriften ha til kundene sine?
Det er minst like viktig med et godt første inntrykk, som det er å skape en god relasjon over tid. Å holde på eksisterende kunder er i teorien lettere enn å skaffe nye. Men det er nødvendig å generere nye kunder, da det alltid «lekker» en og annen kunde ut av «kundebøtta». En god relasjon er basert på gjensidig tillit. For bedriften er det viktig å fokusere på kundens behov, vær ærlig og holde det man lover.

5. Inntektsstrøm – Hvordan tar bedriften betalt?
Det er flere måter for bedrifter å ta seg betalt for varen eller tjenesten de selger. Det kan f.eks. foregå som en enkelt transaksjon når kunden kjøper varen, eller i form av abonnement. Her er det viktig å tilby den betalingsmåten som kunden oppfatter som den letteste.

6. Ressurser – Hvilke ressurser er med på å for å styrke bedriften?
I en bedrift er det flere faktorer og ressurser som gjør at bedriften oppfattes som vellykket eller ikke. Bedriften må ha dyktige ansatte, være økonomisk stabil, teknologisk oppdatert, konkurransedyktige og ha en solid kundebase.

7. Kjerneaktiviteter – Hva må bedriften gjøre for å få konkurransefortrinn?
Kjerneaktivitetene kan brukes til å styrke verdiløftet, øke kvaliteten, tiltrekke flere kunder og generere inntekter.

8. Partnere – Hvem er bedriftens viktigste samarbeidspartnere?
Det er viktig å ha et godt nettverk som man kan bruke til å optimalisere alle leddene i bedriften. Ved å ha gode leverandører og viktige samarbeidspartnere vil man redusere risiko og styrke ressursbeholdningen til bedriften.

9. Kostnader – Hvilke kostnader har bedriften?
Kostnader inngår i alle de 8 foregående leddene i forretningsmodellen. Her er det viktige å kartlegge kostnadene for å få oversikt. Man bør fokusere på elementene i bedriften som er viktigst, selv om det kanskje ikke er det billigste alternativet. Man må også kutte kostnader der man ikke får godt nok utbytte.

Hvorfor ta i bruk BMC?

En forretningsmodell bidrar til at bedriften får en strukturert oversikt for hvordan de skal nå sine mål over tid. Med en forretningsmodell kan bedriften hele tiden ha kontroll og tilpasse seg i forhold til hva som skjer eksternt og internt, om nødvendig. Forretningsmodeller anbefales spesielt til nystartede bedrifter for å få implementert en velfungerende strategi fra start.

BMC er forretningsmodell som inneholder viktig informasjon om bedriftens strategier. BMC fungerer som et verktøy der man lettere kan finne svakheter og styrker i bedriften. Modellen er også med på å holde en enkel oversikt over hva bedriften skal gjøre for å levere sine verdiløfter, skape gode kunderelasjoner, oppnå konkurransefortrinn og øke inntjeningen. Med BMC vil bedriften også oppleves som en seriøs aktør utad, noe som blant annet kan føre til at man får finansiering i banken og gode samarbeidspartnere.


– Erling Aalvik




Kilder:

– Feedough
https://www.feedough.com/what-is-a-business-model/

– Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

– Strategyzer
https://www.strategyzer.com

One Comment

  1. Pingback: Trenger vi virkelig en digital strategi? – Erling Aalvik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *