Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er i ferd med å kunne løse de mest utrolig ting, og flere ting til og med bedre enn mennesker. Kunstig intelligens eller Artificial Intelligens (AI), er datamaskiner som ved hjelp av maskinlæring kan gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelige evner. Ved hjelp av store mengder data, lærer datamaskiner å gjøre beregninger, konkludere og handle på egenhånd. Datamaskiner med kraftigere prosessorer, big data, raskere internett og nye algoritmer er årsakene til den revolusjonerende utviklingen innen kunstig intelligens, skriver Deloitte. Under kan du se en video som forklarer kunstig intelligens.

AI Explained in 101 Seconds laget av Qualcomm


AI vil legge til rette for en rekke muligheter i fremtiden. Det vil automatisere og effektivisere flere ting som vi i dag bruker menneskelige ressurser til. Det vil etterhvert bli implementert i alle deler av samfunnet. Men hvor langt kan AI utvikles før det overskrider det vi vil si er etisk forsvarlig?

Hverdagslige fordeler

Som Arne Krokan tok opp i forelesning i digital økonomi og forretningsmodeller tidligere denne uken, er at AI allerede er godt implementert i dagens samfunn. Når man kobler seg på Netflix vil det komme opp flere alternativer innen film og tv-serier som strømmetjenesten mener passer deg personlig. Dette er beregninger AI gjør gjennom en algoritme på bakgrunn av hva du har sett tidligere. Netflix legger da til rette for at man lettere kan velge en film man kommer til å like. Samme teknologi brukes i flere nettbutikker. F.eks. Zalando som stadig setter opp nye forslag til hva man kan kjøpe basert på hvilke klær man har kikket på eller kjøpt tidligere. Det er ikke alltid det treffer, men det er helt klart et mål om å skreddersy markedsføringen som vil lokke deg til å kjøpe mer. 

AI vil forandre måten vi handler på

Når vi går på butikken for å handle dagligvarer i Norge i dag, kan vi velge mellom det tradisjonelle kassasystemet med en person som tar imot betalingen eller en selvbetjent kasse. Denne måten å handle på vil gjennomgå store forandringer i årene som kommer, og AI vil være med å legge føringer for dette.

Amazon har med sin revolusjonerende butikk, Amazon Go, gjort det mulig å gå inn i butikk, plukke de varene man skal ha og forlate butikken uten å stoppe for betaling. Man entrer butikken ved å skanne appen i inngangspartiet, og med avansert kamerateknologi og sensorer sporer Amazon hvilke varer kunden plukker fra hyllene. Angrer man på den varen man har plukket fra hyllene og legger den tilbake, vil sensorene også registrere det. Når man forlater butikken, trekkes pengene automatisk fra kundens Amazon-konto. Slike løsninger gjør at man vil unngå kø og effektivisere butikkbesøket. Amazon vil på denne måten også innhente enorme mengder data på hvilke handlemønster og produkter hver enkelt kunde foretrekker, og kan skreddersy markedsføringen og butikkløsninger deretter.

I følge Tor W. Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon ved NHH, vil løsningene og teknologien Amazon Go bruker, komme til norsk dagligvare innen 3 år. Under finner du en video som demonstrerer hvordan Amazon Go fungerer.

Amazon Go – fremtidens handelDen sorte boksen

Beregningene datamaskinene gjør for komme frem til resultatene kan vi ikke se, og blir kalt «den sorte boksen». Fordi vi ikke kan forklare hvordan maskinen har kommet frem til resultatet, vil vi vanskelig kunne forsvare feilvurderinger. Et eksempel kan vi finne i den medisinske verden. Hvordan ville vi stilt oss til om en maskin hadde gitt en feildiagnose til en pasient? Her kan vi plutselig stå ovenfor etiske utfordringer. Mennesker gjør også feilvurderinger, men det er kanskje lettere å tilgi menneskelige feil? For vi kan spørre oss om den samme prosessen skjer i menneskehjernen når det kommer til menneskets valg og vurderinger. Hva beror våre valg og vurderinger på? Tidligere erfaring og læring vil mange si, men nøyaktig hvorfor det ene blir utslaget fremfor det andre er i mange sammenhenger også vanskelig å besvare for menneskelige valg. Er det kanskje ikke så stor forskjell på datamaskinen og menneskehjernen likevel?

Illustrasjon av «Black Box» – Bildet er hentet fra Philosophical Disquisitions sine hjemmesider

Emily Sullivan, som er postdoc i filosofi ved det tekniske universitetet i Delf i Nederland, kritiserer hele systemet med AI og peker på eksempelet hvor en forskergruppe som designet et program som kunne vurdere om en person var heteroseksuell eller homoseksuell ut fra et bilde. Sullivan mener at det ikke er nok at systemet gir oss et svar som lar oss forstå algoritmen bak, men maskinen må regne på de riktige tingene og basere seg på noe virkelig.

Vil AI ta over arbeidsplassene våre?

Jeg tror for fremtiden at AI vil revolusjonere måten vi jobber på. Den vil kunne gjøre mange oppgaver for oss, like godt og mange steder bedre, enn det vi klarer selv. Et naturlig spørsmål vil derfor være om vi vil miste arbeidsplassene våre og om robotene vil ta over? Svaret er nok heldigvis nei. Det er likevel mange oppgaver der AI ikke enda kan sammenlikne seg med menneskelige vurderinger. Et eksempel på dette finner vi i rettssalen der en dommer kan basere dommen på tidligere saker og gjeldende rett. Likevel vil utfallet i mange saker bero i større eller mindre grad på skjønn og flere elementer må vurderes separat før man kan konkludere med en dom. Så kan man spørre seg hvorvidt det igjen er riktig eller galt at skjønn og subjektive meninger skal få styre utfallet i en rettssak. Min klare mening er likevel at det er viktig med en menneskelig vurdering i mange yrker, være seg dommer i en rettssal eller lege på et sykehus. Vanskeligere er det kanskje å svare på om AI og roboter vil erstatte menneskelig kontakt og personlig service i butikker i årene som kommer? På mange områder vil det helt klart gjøre det. Men vi mennesker vil også ha behov for menneskelig kontakt i fremtiden.

Selv om mange jobber vil bli borte på grunn av effektivisering og automatisering gjennom kunstig intelligens, vil nye muligheter og roller bli skapt. Man blir blant annet nødt til å overvåke og passe på at teknologien blir brukt på riktig måte, for teknologien har begrensinger. Siden AI handler basert på data som allerede finnes, har vi mennesker kreativitet og uforutsigbarhet som vårt konkurransefortrinn. 


– Erling AalvikKilder:

– Dagbladet
https://www.dagbladet.no/mat/na-apnes-de-forste-helautomatiserte-matbutikkene—det-kommer-til-a-ga-fort/69365006

– Deloitte
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

– Forskning.no
https://forskning.no/filosofi-informasjonsteknologi-medisinske-metoder/slik-kan-vi-bruke-kunstig-intelligens-pa-en-forsvarlig-mate/1195859

– PWC
https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/maskinlaering.html

– The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/07/new-artificial-intelligence-can-tell-whether-youre-gay-or-straight-from-a-photograph

4 Comments

  1. Frida

    Dette var et ryddig, utfyllende og spennende innlegg å lese. Det virker som du virkelig har satt deg inn i temaet du skriver om, har bearbeidet stoffet, og presenterer det på en veldig god måde.

    Du skriver lange og gode innlegg, så det er flott at du bryter opp med både underoverskrifter, videoer og bilder! Jeg ser at du uthever underoverskriftene, som er flott, men kanskje det hadde vært en idé å gjøre teksten på de litt større også? Da får de ekstra blikkfang og henter inn leseren:)

    Du skriver utrolig gode tekster allerede, jeg gleder meg masse til å følge deg videre:D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *