Featured

Performance Marketing

Performance marketing, eller på norsk resultatbasert markedsføring kan sees på som det motsatte av tradisjonell markedsføring og massekommunikasjon. I massekommunikasjonen ligger fokus på å nå ut til flest mulig, mens i performance marketing ligger fokus på å treffe hver enkelt forbruker med individuelt tilpasset budskap. I performance marketing foregår markedsføringen …

Featured

Betalt søk vs. organisk

Hver dag gjøres det ca. 30 millioner googlesøk i Norge. Hver og en av de som er aktive på nett gjør i gjennomsnitt 6,2 søk i Google i løpet av en dag. Søkene utgjør et enormt potensielt marked og viktigheten av å være synlig i søkeresultatene er avgjørende for mange …

Featured

Nettbutikk på 30 dager

Som avsluttende og siste del av valgemnet digital markedsføring på Høyskolen Kristiania, fikk vi i eksamensoppgave å sette opp og lansere en fullt fungerende nettbutikk. Vi har selv måtte velge hvilke produkter og tjenester som skal selges i nettbutikken, samt hvordan distribusjonen skal foregå. På 30 dager har jeg og …

Featured

Hva er Growth Hacking?

Hvordan bør man jobbe for å få en en virksomhet til å vokse raskere? Flere av verdens største tech-selskaper bruker Growth Hacking for å skape vekst, og mange nykommere følger etter. Growth Hacking er et uttrykk som først ble presentert av Sean Ellis i 2010. Det er en prosess hvor …

Featured

IKEA og FNs bærekraftsmål

Jeg er nå i gang med neste modul i valgemnet digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Modulen heter sosial kommunikasjon – i et bærekraftperspektiv, og holdes av Cecilie Staude. Sammen med henne skal vi lære om temaer som sosiale medier, forbrukertrender, endring i medievaner og kommunikasjon- og kanalstrategier. Som en del …

Featured

Refleksjonsnotat

Forventningene mine til valgemnet digital markedsføring har vist seg å være noe helt annet enn hva faget egentlig dreier seg om. Før semesterstart forventet jeg å lære det mest grunnleggende om hvordan man bruker Google Ad, hvordan man optimaliserer hjemmesider og hvordan man får mest ut av annonsering på sosiale …

Featured

Min digitale hverdag

I 2008 opprettet jeg min Facebook-profil. Den gang brukte jeg digitale flater forholdsvis lite, da jeg sjekket Facebook på PC en gang om dagen eller sjeldnere. Det var først da jeg fikk min første smarttelefon i 2010 at min bruk av digitale plattformer for alvor begynte å ta seg opp. …

Featured

Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell? En forretningsmodell er en konseptuell struktur for hvordan et selskap opererer, tjener penger og hvordan de skal nå sine målsettinger, ifølge Feedough. Man kan derfor si at forretningsmodellen fungerer som en strategisk navigasjon, hvor man stadig må justere seg for å optimalisere driften av selskapet. En …

Featured

Blockchain

Bitcoin ble lansert i 2009 som verdens første digitale valuta. Grunnleggeren bak Bitcoin går under navnet Satoshi Nakamoto, men ingen vet hvem denne personen egentlig er. Den velkjente kryptovalutaen baserer seg på en teknologi som heter Blockchain, eller blokkjeder på norsk. Selv om blokkjeder er basert på digitale tidsstempler fra …

Featured

Vi lever i en boble

Visste du at Facebook, Google og andre store nettaktører bruker algoritmer som personaliserer søkeresultatene du får opp når du søker på noe? Søkeresultatene blir mer skreddersydd til deg personlig og underbygger det du selv tenker og tror er riktig. Det vi ikke liker filtreres bort. Men er det riktig at …

Featured

Vipps – en vellykket plattformtjeneste

Digital plattformtjeneste En digital plattformtjeneste er en forretningsmodell hvor selskaper tar i bruk digitale verktøy for å legge til rette og forenkle transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, vanligvis tilbyder og etterspørrer. En slik forretningsmodell kan skape stor verdi for bedrifter som kan selge sine produkter og tjenester mer …

Featured

Morgendagens samspill

Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er i ferd med å kunne løse de mest utrolig ting, og flere ting til og med bedre enn mennesker. Kunstig intelligens eller Artificial Intelligens (AI), er datamaskiner som ved hjelp av maskinlæring kan gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelige evner. Ved hjelp av store mengder data, …

Featured

Hvordan vil vi handle i fremtiden?

Denne uken hadde jeg min første forelesning i valgemnet digital markedsføring på Høyskolen Kristiania. Forelesningen ble holdt av Arne Krokan i faget digital økonomi og forretningsmodeller, som er den første av fire moduler dette semesteret. Sammen med Arne gikk vi gjennom hvordan utvikling av ny teknologi vil skape nye muligheter, …